Privacyverklaring

Privacyverklaring SDG Lokaal

SDG Lokaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 58991417. SDG Lokaal is een handelsnaam van SDG Meetings.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door SDG Lokaal indien je via een contact- of aanmeldingsformulier op de websites van SDG Lokaal je gegevens aan ons verstrekt. 

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van SDG Lokaal en SDG Meetings. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Verwerken van persoonsgegevens

Als je via het contact- of aanmeldingsformulier op onze websites je persoonsgegevens verstrekt gebruiken wij deze gegevens eenmalig om je terug te mailen of te bellen. Deze gegevens worden niet opgeslagen en/of bewaard.  

Als je je persoonsgegevens verstrekt omdat je diensten en/of producten wilt afnemen worden die gegevens alleen voor dat doel gebruikt.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door SDG Lokaal en SDG Meetings. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en SDG Lokaal of SDG Meetings.

Oosterhout 11 mei 2020.
© 2022 SDG Lokaal.
Product is toegevoegd aan de winkelwagen